Cv Konstruktionsuppdrag

CURRICULUM VITAE 

 

Namn:  Jacob R. Heyden

Född:  1941-12-05

Medborgarskap: Svensk

Civilstånd: Gift, 2 barn

Språk:  Engelska, franska och tyska

Utbildning: 

 1960 Studentexamen
 1961 Ett betyg i matematik
 1965 Civilingenjörsexamen Väg och Vatten, CTH
 1965-66 Värnplikt arméstabens fototolkskola
 1984 Kurs i byggexport (3mån)
 1996 Kvalitetsansvarig med behörighet K enl PBL
 1996 Sakkunnig fysiskt skydd
Anställningar:

 1988-  J&W sedermera WSP i Lund och Malmö
 1986-1988 Skanska, Malmö
 1985  Skanska-SGE-SE, Saudi Arabien
 1984  Skanska-MKI
 1982-1983 Skanska, Libyen
 1966-1982 Skånska Cementgjuteriet, Tekniska avd. Malmö

Arbetsområden: Byggprojektering och tekniska utredningar
  Teknisk projektledning
  Kvalitetssäkring
Viktiga projekt:

 2005 Besökscentrum för Lunds Domkyrka
  Beställare: Lunds stift

 2004 Citytunneln i Malmö, Centralposthuset
  Teknisk rådgivning åt fastighetsägare vid miljödomstolens
  prövning. Beställare: Postfastigheter
   

 2003 Helikopterplatta C-blocket USIL
  Sakkunnig betongkonstruktioner
  Beställare: Regionfastigheter

 2002 Ericsson Lund P-hus 10200m²
  Beställare:Skanska Sverige AB

 2002 Apelgårdsskolan Nybyggnad 7000m²
  Beställare: Stadsfastigheter

 2001 Seminariet By 41 ombyggnad
  Universitetssjukhuset i Lund
  Beställare: Regionfastigheter

 2001 Ny Akutmottagning
  Universitetssjukhuset i Lund
  Beställare: Regionfastigheter

 2001 Dalslundsskolan Åkarp
  Om- och tillbyggnad 4400m²
  Beställare: Burlövs kommun

 2000-01 Ericsson ECS Etapp III Lund
  Kontorsbyggnad 25000m²
  Beställare: Skanska Sverige AB
 
 1998-00 Barn- och Kvinnocentrum BKC   22.000m²
  Universitetssjukhuset i Lund
  Beställare: Regionfastigheter

 1996-97 Borgarskolan Malmö 2500 m²
  Om- och tillbyggnad. Rivningsplan
  Beställare: StadsFastigheter  Malmö
  
 1996 14 fyrar i Nya Flintrännan Öresund
  Beställare: Sjöfartsverket

 1995 Seminarium By 41, Universitetssjukhuset i Lund
  Förfrågningsunderlag för selektiv rivning
  Beställare: Malmöhusfastigheter

 1995-96 Pharmacia Researach Center, Lund
  Anläggning för onkologisk forskning 10.000 m²
  Beställare: Pharmacia & Upjohn

 1994 Barnsjukhus BKC, Lund
  Förstudier och förprojektering. Miljöprogram
  Beställare: Malmöhusfastigheter

 1993 Brandstation och SOS-central, Malmö 5200 m²
  Konstruktioner
  Beställare, Räddningsverket

 1991-92 Konstruktion och projekteringssamordning av butiks-
  och bostadsbyggnader i Sverige
  Beställare, privata

 1989-91 Konstruktion av industrier, kontorshus, sjukhus,
  forskningslaboratorier och bostadshus i Sverige
  Beställare, Kommuner och privata

 1988 Kina
  Förprojektering av hotell med jordbävningssäker
  byggnad.
  Granskning av lokalt konstruktionsarbete
  Beställare, SAS Internationella Hotell

 1986-88 Skanska, Malmö
  Projektering och projekteringssamordning av bostads- och
  kontorsbyggnader i Sverige

 1985 Skanska, Saudi Arabien
  Technical manager vid General Hospital Bishah. Ansvarig
  för det tekniska platskontoret, entreprenadadministration,
   arbete med materialspecifikationer, samordning av under-
  entreprenörer, kostnadskontroll, tidplanering, fakturor,
  förhandlingar med beställarrepresentanter
  Beställare. Hälsoministeriet

 1984 Skanska, Sverige och Danmark
  QA-manager för gasledning under Öresund, Danmark - Sverige.
  Utarbetande av QA-manual på engelska. Ansvar för kvalitets-
  säkring, besiktning och utvärdering av QA.
  Beställare, Sydgas AB

 1982-83 Skanska, Libyen
  Technical manager vid National Museum Project, Tripoli Libyen.
  Ansvarig för det tekniska platskontoret, samordning av
  underentreprenörer och materialspecifikationer.
  Förhandlingar med beställarrepresentanter och med myndigheter

 1966-82 Skånska Cementgjuteriet

  1981, Libyen
  Konstruktion av Rehabilitation Centres i Tripoli och Benghazi   
  samt Benghazi Hotel

  1979-1980, Libyen
  Konstruktion av Grand Hotel Tripoli

  1978-1979, Oman
  Förprojektering och anbudshandlingar för Raysut cementfabrik

  1976-1978, Sverige
  Konstruktion och projekteringssamordning för Slite cementfabrik
  och kolkvarn.

  1974-1975, Finland
  Konstruktion av entré- och kontrollbyggnad, Olkiluoto   
  kärnkraftverk.

  1966-1974, Sverige
  Konstruktion av varierande bostadsprojekt, industrier med stål-   
  och betongkonstruktioner.
  Organisation och administration av datorstyrda    
  konstruktionsberäkningar för Tekniska avd.
  Skånska Cementgjuteriet i Malmö

Medlemskap: Svenska CivilingenjörsFörbundet CF
  Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs   
  FEANI.
  Kvalitetsansvarigas Riksförening

Publikationer:
 
 1971-76 Artiklar i tidskriften Byggmästaren

 1990 Mur-90. Handbok i murverkskonstruktioner, kapitel 7:11 och 3:12.
  Kvalitetssäkring av projektering och utförande av murverk.
  Sveriges Tegelindustriförening - TCK AB, Stockholm, 34 pp
  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.