CV Skyddsrum

Jacob Heyden. Skyddsrumssakkunnig. SRG193

 

Några skyddsrumsprojekt 2008-2019

 

 

2007-2009    Universitetsskukhuset i Lund       Utrymningsväg genom skyddsrumstak

                                                                           i skyddsrum block D1, D2 och D3

 2008             Willys Kristianstad                      Ansökan om avveckling

2008              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig  Ystad las.

2008              Medborgarhuset i Arlöv             Sakkunnigintyg vid ändring i byggnad.

2008              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig  Smärgelskivan Hbg

2008              Räddningsverket                         Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2009              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig Nejlikan Malmö

2009              MSB                                            Kontroll av 30 skyddsrum i Malmö

2009              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig Hyllie Kyrkoväg Malmö

2009              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig Annelundskolan Malmö

2010              MSB                                            Tillsyn av 30 skyddsrum i Malmö

2010              WSP                                            Skyddsrumssakkunnig Rosenfeldt 21 Karlskrona

2010              MSB                                            Kontroll av 30 skyddsrum i Malmö

2010              Brf Villand                                  Projektering och kontroll åtgärder i skyddsrum

2011              Malmö Studenthus                      Projektering och kontroll av åtgärder i 6  

                                                                          skyddsrum Kv Taxeringsintendenten 2 Malmö

2012              MSB                                            Kontroll av 20 skyddsrum i Malmö

2012              YIT                                             Skyddsrumssakkunnig Kv Forskaren 1 Malmö

2013             MSB                                            Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2014             MSB                                            Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2014             Kullahusen                                  Överlåtelsebesiktning av 6 skyddsrum i Malmö

2015             MSB                                            Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2016             MSB                                            Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2017             MSB                                            Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2018            MSB                                             Kontroll av 15 skyddsrum i Malmö

2019            MSB                                             Kontroll av 15 Skyddsrum i Malmö

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.