Släktforskning

 

SLÄKTEN HEYDEN

Tidigast känd med Johann Heiden eller Heyden f 1776, d 1829
och hans hustru Sofia Tessenow,
i Mecklengurg. Deras yngste son Christian Ludwig Friedrich Christoph
(se nedan) kom över Danmark till Sverige omkr 1866.
I sitt första gifte m Wilhelmina Schmeltz d. 1862 hade
Christian Ludwig Friedrich Christoph Heyden sönerna
Ferdinand Ludwig Teodor f 1851 d 1906 katolsk präst i Fredricia;
Wilhelm Friedrich Ludwig f 1853 d 1933, skräddarmästare i Köpenhamn.
vars gren dog ut med sönerna Fedor och Knut
samt Johannes Franciscus Alexander(John) f 1861 d 1934,
som utvandrade till Boston USA. Hans gren fortlever i USA genon sönerna
Albert Oscar, Sigurd Ludwig och Edward Franklin Heiden.

Christian Ludwig Friedrich Christoph f 1826
skräddarmästare d 1912 gift andra gången med
Cecilia Grönquist f 1831 d 1913.

Söner:
A. Georg Ludwig Cornelius f 1863, direktör d 1925 gift 1900 m
Ebba Elisabeth Rosengren f 1870 d 1953.

Barn:
1.Georg Kristian Teodor (G u g g e) f 1901 29/6 förvaltare
gift 1929 m A n n a Ottilia Carlsson f 1905 29/5

Barn:
(1) G u y Anders f 1934 4/9 tandläkare gift 1959 m
C a r i n Helene Landgren f 1938 21/5

Son:
Hans P e t e r f 1960 5/4

(2)L i l l e m o r Ebba Helene, f 1937 7/12, småskollärare
(3) Jan P e t e r f 1943 9/9

2. M ä r t a Ebba Maria Cecilia f 1904 1/1 gift 1929 m
G ö s t a Herbert Wahlgren f 1900 15/7 telegrafkommissarie

B. O s c a r Peter Rudolf f 1867 vice häradshövding d 1936
gift 1896 m Thyra Margareta Osterman f 1871 d 1959.

Barn:
1) Viveka Margareta f 1897 7/6 yrkeslärarinna (lever än 1998-08-01)
2) Thyra Cecilia Fernanda f 1901 28/4
gift 1936 m distriktsveterinär vet med dr
L a r s Emil Rambe i hans andra g f 1889 d 1947.
3) M ä r t a Louise f 1903 28/1
gift 1929 m H e l g e Lechard Hegardt teol kand kontraktsprost
4) Amelie Elisabeth Marianne (E l s i e) f 1907 10/6
gift 1929 m Alf R i c h a r d Gavel f 1905 29/8 arkitekt
5)Sigvard död vid späd ålder
6)R u t g e r John Ludwig Oscar f 1912 7/4 med dr docent
överläkare vid lasarettet i Ängelholm
gift 1937 8/10 m Märta Charlotta Björkman f 1913 14/7 d 1998 2/8.

Barn:
*Thyra Charlotta H e l e n e  f 1939 17/10 sjuksköterska
gift 1965 m Casten Lychou.

Barn:
1*. A n n a  f 1966 18/10
2*.L o u i s e  f 1968 2/10
3*.N i c l a s  f 1971 20/3
*J a c o b Rutgerson f 1941 5/12 civilingenjör Malmö
gift 1966 m Eva Birgitta Hansson f 1943 15/8 lågstadielärare

Barn:
[1]Eva S u s a n n e  f 1966 23/11 civilingenjör
gift 1992 m A n d e r s Lars Gunnar Persson som antagit släktnamnet Heyden

Barn:
(1).M a r t i n  Anders f 1992 21/11 teknolog
(2).M a l i n  karolina f 1996 11/5 studerande
(3).L i n n e a Märta f 1999 27/5 studerande
(4).K a j s a  Lovisa  Susanne f 2003 4/12 studerande
[2]Birgitta C h a r l o t t e  f 1969 10/8 sjuksköterska

Barn efter Stefan Lindahl:
<1> O s c a r  f 1990 4/8 verkstadstekniker
<2> A n t o n  f 1992 28/7 studerande

*T h o m a s Rutgerson f 1947 2/5 med lic d 1984.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.